Plakat - Głuszyna

Pierwsze wzmianki o wsi Głuszyna pochodzą ze średniowiecznych kronik Jana Długosza, który wspomniał o niej przy okazji opisu najazdu Krzyżaków na Polskę.

Dziś jest to spokojne, zielone osiedle przy granicy Poznania, choć w tej okolicy naprawdę wiele się wydarzyło.

Paweł Edmund Strzelecki

który urodził się na Głuszynie, jako pierwszy stanął na najwyższym szczycie Australii.

Poszukiwaczy historycznych ciekawostek z pewnością zainteresują zabytkowe organy, zbudowane przez niemieckiego organmistrza Friedricha Ladegasta, które znajdują się w kościele św. Jakuba Większego Apostoła, oraz pomnik urodzonego w Głuszynie Edmunda Strzeleckiego – polskiego podróżnika, który jako pierwszy stanął na najwyższym szczycie w Australii.

program

komunikaty

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego lub mediacji, zadzwoń:

Infolinia: 616 463 344 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 20:00)

i umów termin udzielenia porady.

Wybierz formę udzielenia porady – bezpośrednio w punkcie lub zdalnie.

W punktach obsługiwane są wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie!

Na wizytę przyjdź punktualnie, bez osób towarzyszących.

Nieodpłatne porady prawne i porady obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowe informacje na stronach:

www.poznan.pl/pomocprawna

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

inwestycje

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ DLA ULICY GŁUSZYNA

- w ramach wygranego projektu ogólnomiejskiego z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 – Zielony Poznań

Inwestor - Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Zakres opracowania – pas drogowy od Schroniska Młodzieżowego do ul. Daszewickiej

Opis (skrócony):

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzeń uzupełniających drzew pomiędzy starodrzewem – uzupełnienie drzewostanu lipowego wzdłuż ul. Głuszyna. W zdegradowanych terenach zieleni (przy schronisku młodzieżowym) zaprojektowano skwer z drzewami w formie piennej i formie wielopniowej oraz krzewami. Do rozbiórki został przeznaczony fragment chodnika przebiegającego przez skwer, który po wybudowaniu nowego chodnika wzdłuż jezdni nie pełni już swojej funkcji. Projekt przewiduje również przełożenie i uzupełnienie płyt na fragmencie zjazdu. Do nasadzeń na skwerze wykorzystane zostaną: lipa drobnolistna ‘Rancho’, wiśnia Sargenta ‘Rancho’ oraz krzewy: róża ‘Short Track’ i berberys Thunberga ‘Red Carpet’. Na skwerze przewidziano również miejsce dla ustawienia ławki. Krzewy ozdobne zostaną również wprowadzone w terenach zieleni przy zatokach parkingowych oraz na skwerze za kościołem. Projekt przewiduje także odtworzenie zdegradowanych trawników i zabezpieczenie nowo założonej zieleni przed parkującymi samochodami poprzez montaż drewnianych palików. Do wycinki przeznaczono samosiewy drzew i krzewów oraz roślinność kolidującą z planowanymi nasadzeniami.

nasza rada i zarząd

OSIEDLE GŁUSZYNA

Siedziba
Przedszkole nr 17 "Ikarek", ul. Głuszyna 206A, 61-329 Poznań

Dyżur
13.02, 12.03, 09.04, 14.05, 10.06, 09.07, 10.09, 08.10, 12.11, 10.12.2020, w godz. 17:30-18:00, Przedszkole nr 17 "Ikarek", ul. Głuszyna 206A,

Email
Osiedle_Gluszyna@um.poznan.pl

Adres korespondencyjny
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Głuszyna

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla
Wojciech Wilczyński tel. 531 700 798

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Marzena Moryson-Patalas

Bałut Zenobia, Bartkowiak Bartosz, Gadomski Kazimierz, Gątarska Jolanta, Jędrzejczak-Jaszczyk Anna, Kaczmarek Agnieszka, Kotowicz Elżbieta, Markiewicz Krystyna, Moryson-Patalas Marzena, Nogajewski Zdzisław, Patalas Andrzej, Sezonowicz Stanisława (Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla), Skarżyński Piotr, Stobieniecki Krzysztof, Wilczyński Wojciech

Moryson-Patalas Marzena, Bartkowiak Roman (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla), Skarżyński Piotr (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla), Gątarska Jolanta, Kaczmarek Agnieszka

Jan Długosz

jako pierwszy wspomniał o wsi Głuszyna w swoich kronikach.

Informacje i dokumenty
Brak zaplanowanych sesji
Przydatne linki